Michaela Thelenová

Michaela Thelenová (* 1969) vystudovala obor Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde také v současné době působí jako vedoucí ateliéru Digitální média na Fakultě umění a designu. Ve svých fotografických cyklech a videích se zabývá možností manipulace s realitou a jejího působení na lidské myšlení a soustředí se na momenty, kdy k této manipulaci dochází. Do fotografií pak vkládá například texty nebo počítačová okna a konfrontuje tak reálný obraz s obrazem uměle vytvořeným. Často obrazy rozkládá na jednotlivé fragmenty, které pak opět skládá dohromady v odlišných významových spojeních. Důležitým tématem jsou pro ni drobné jevy a situace, které se okolo nás v běžném životě odehrávají. Fascinují ji rituály z domácnosti, rodiny a mezilidských vztahů. Ve svém díle se zabývá i prostředím, v němž žije – tedy historicky i ekologicky zatíženou krajinou severních Čech. Všímá si jisté uniformity člověka a krajiny, kterou si zabral pro svůj život. Z jejích sólových projektů můžeme zmínit výstavu v Kunsthalle v Košicích, v Galerii Emila Filly nebo v Domě umění města Brna.