Lukáš Rittstein

Sochař Lukáš Rittstein (*1973) absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru sochařství Huga Demartiniho a v Ateliéru monumentální tvorby Aleše Veselého. V roce 1999 ukončil postgraduální studium na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Sklo v architektuře pod vedením Mariana Karla. V roce 2000 pak absolvoval stipendijní pobyt v Centru pro umění Headlands v kalifornském Sausalitu Je autorem monumentálních objektů a soch narativního charakteru, jejichž formální podoba nemusí být vždy jasně čitelná, ale konkrétní většinou význam souvisí s autorovou osobní zkušeností přírodního a technického světa. Často používá nalezené materiály nebo předměty denní potřeby, typickým materiálem je pro něj laminát. Rittstein je přesvědčivý kombinátor protikladných materiálů v překvapivých organických tvarech, které v současném českém sochařství nemají obdoby. Kriticky se vyjadřuje k otázkám ekologie, fenoménu globalizace a dalším civilizačním problémům, v čemž ho velkým dílem ovlivnily jeho expedice do netknutých pralesů Papuy Nové Guiney, kde trávil čas s místními původními obyvateli. Lukáš Rittstein samostatně vystavoval například v Českém Centru v Mnichově nebo v Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanech. Je držitelem Ceny Václava Chada z 1. Zlínského salonu mladých a Ceny Magnesia Litera za knihu Proč je noc černá.