Kulatý stůl: Rodina po karanténě

Kulatý stůl: Rodina po karanténě

V rámci dvoudenní výstavní a performativní akce Nejen nukleární rodina pop-up, která proběhla v termínu 27.–28. června se uskutečnil také kulatý stůl věnovaný rodinnému soužití v čase karantény a po ní. Diskuze pro veřejnost se zaměřuje na téma složitosti a temných míst (nejen) rodinných vztahů, které současná pandemická krize v mnohém zvýraznila nebo odhalila. Právě přehodnocování stereotypních (zejména genderových) rolí v rámci rodiny a hledání otevřenějších scénářů její možné “definice” byla ve světle nedávných vládních opatření výchozím bodem diskuse mezi odborníky z řad sociologie, psychologie a psychoterapie a zástupci/zástupkyněmi umělecké scény, kteří se k tématu rodiny vztahují.

Mezi hosty byli:
Mgr. Jan Kulhánek, klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor, terapeut online krizové linky v době koronaviru
Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D., socioložka Sociologického ústavu Akademie věd zabývající se otázkami rovných příležitostí pohlaví či novými formami partnerství
Bc. et Bc. Martin Galbavý, lektor kurzů pro otce a terapeut v oblasti rodičovství a pěstounství, Liga otevřených mužů
Mgr. Jiří Procházka, manželský a rodinný poradce, vztahový poradenský psycholog a člen Genderové expertní komory ČR a spolku PROUD – Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu
Mgr. et MgA. Darina Alster, umělkyně, pedagožky a zástupkyně podpůrné skupiny pro matky umělkyně Mothers Artlovers
Doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D., umělkyně a pedagožka zabývající se tématy ženství, tělesnosti či mateřství.

Záznam z diskuze ke shlédnutí ZDE.