Isabela Grosseová

Isabela Grosseová

Isabela Grosseová (*1976)  vystudovala pražskou Akademii (ateliéru Milana Knížáka) a absolvovala několik studijních stáží a stipendijních pobytů, mimo jiné například na Universite Libre de Bruxelles nebo na Royal University College Of Fine Arts ve Stockholmu. Na AVU později studovala i v Ateliéru architektonické tvorby Emila Přikryla. V počátcích její tvorby můžeme pozorovat právě zaujetí hranicemi mezi uměním, designem a architekturou, které se později transformovalo v zájem o architekturu a urbanismus jako společenské a politické téma. Grosseová zkoumá vztahy mezi prostředím a lidmi, kteří v něm žijí, její díla jsou charakteristická svou místní specifičností a svými tématy a významy se váží na konkrétní prostory. Ve své pozdější tvorbě se autorka také často výrazně odklání od materiality díla ve prospěch výzkumu a sociální sondy. Ta je však vždy rovněž pevně ukotvena v konkrétním kulturně-historickém kontextu. Isabela Grosseová začala jako jedna z prvních umělkyň v ČR tvořit v rámci post-koloniálního diskurzu, když tematizovala problematické vztahy mezi Západem a zeměmi za hranicemi Evropské unie. Od roku 2005 na velké části svých projektů spolupracuje s umělcem Jasperem Alvaerem. Samostatně vystavovala např. v New Yorku, Pekingu nebo Krakově a zúčastnila se řady rezidenčních programů, mj. ve Vermont Studio Center (USA), v Art in General (USA), nebo v Ny-alesund na norských Špicberkách.