Intervence #34: Robert Gabris – Biela televízia

Intervence #34: Robert Gabris – Biela televízia

Robert Gabris ve spolupráci s Uldou Sarou Carcamo Vallejos

Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně představuje rozsáhlou intervenci laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 Roberta Gabrise. Gabris se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá identitou romské queer tělesnosti  a v posledních projektech zdůrazňuje potřebu citlivého napojení (uměleckých) institucí na tato témata – přezkoumání možností jejich inkluzivity, vytváření bezpečných prostorů pro skupiny systematicky vylučované dominantní společností a řešení problematických otázek rovnoprávnosti. 

Výstavní projekt v Muzeu romské kultury nazvaný Biela televízia se zabývá tématem rasismu v československé kinematografii. Představuje sérii několika desítek autorských kreseb a související výzkum ve velkorysé instalaci. Ke koncepci projektu autor píše: „Pred nami sa otvára obraz kinematografického násilia, ponižovania a systematickej degradácie rómskej identity. Klišéovité obrazy rómskej beznádeje sa subtílne votreli do výučby a výchovy dospievajúcich generácií. My sme vyrastali úplne rovnako, len na druhej strane brehu. Tam sa so systematickým vylučovaním a násilnou reprezentáciou rómskej identity buď stotožníme, alebo sa jej vzpriečime a začneme hľadať dôvod, prečo je rasizmus v našej krajine akceptovaný a často oslavovaný. Mnohé príklady nájdeme v našich nezosumarizovaných dejinách. Ich súčasťou je aj populárna televízia, ktorej vďačíme za príkladné a dlhodobo efektívne znemožňovanie rómskej identity. (...) Ak sa chce spoločnosť naučiť, ako byť inkluzívnou a starostlivou, mala by nám dať možnosť artikulovať konštruktívnu kritiku a potrebné zmeny vnímania. Dajte nám do ruky kameru a vaše postavenie v spoločnosti, my za to roztrieštime vaše špinavé predstavy o nás."