Intervence #33: Marie Tučková

Intervence #33: Marie Tučková

The Polyphonic Womb

Multimediální umělkyně a hudebnice Marie Tučková představuje v Oblastní galerii Liberec nejnovější verzi svého filmu The Polyphonic Womb spolu s tematicky propojenými kresbami a objekty. Na výstavě Tučková rozvíjí téma své diplomové práce, kterou obhájila na Dutch Art Institute v nizozemském Arnhemu, a v níž se věnovala problematice polyfonie a kolektivního přežití.

MA Marie Tučková (1994) pracuje v médiích textu, performance, skladby, videa, kresby a instalace. Ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka. Ve své tvorbě upozorňuje na souvislost mezi vykořisťováním přírody a ženskými těly. Její práce je založena na dlouhodobém výzkumu, na spolupráci, na improvizaci jako nekonečné zkoušce (Wilson Harris). Je laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020. Obdržela bakalářský titul na UMPRUM (Ateliér fotografie) a v roce 2021 získala magisterský titul Dutch Art Institute Art Praxis.