Intervence #2: Družstva života

Intervence #2: Družstva života

Videoesej Družstva života (2016) pracuje s rozhovory s českými parazitology a odkazy k myšlence fyzického kolektivismu, s níž přišel Alexander Bogdanov (revolucionář, Leninův odpůrce v rámci Bolševiků, autor science fiction a lékař) na začátku 20. století. Fyzický kolektivismus Bogdanov nejprve popsal ve svém sci-fi románu Rudá hvězda o komunistické společnosti na Marsu a posléze i ve vlastní experimentální praxi. Bogdanov věřil, že vzájemné sdílení krve (mezi dvěma nebo více lidmi navzájem) povede k recipročnímu zvýšení vitality, materiálnímu sdílení života. Podobně mají současné pokusy se sdílením mikrobiomu skrze tzv. „fekální transplantaci“ a řízeným osídlením lidského těla parazity chránit naše „pasterizovaná“ těla před autoimunitními a jinými poruchami a jsou praxí navazování nejrůznějších symbiotických spojení. Fyzický kolektivizmus dnes nezve k hlubšímu propojení pouze lidské bytosti a fyzické sdílení neomezuje na konvenční interakce od sebe oddělených těl provázaných fyzicky nanejvýše při pohlavním spojení, ale pojímá naše těla jako různorodá družstva života, kolektivy seskládané zároveň z jednobuněčných i složitých organizmů. Naši „vlastní“ DNA nese pouze jedna z deseti buněk těla. Naše těla a mysli udržuje v chodu biosociální multikulturalismus. 

Film vznikl ve spolupráci s Terezou Stöckelovou a za podpory Tranzitdisplay.

Pavel Sterec (1985) studoval v několika ateliérech na Akademii výtvarných umění v Praze, v současnosti je doktorandem v Ateliéru fotografie na pražské UMPRUM. V letech 2011 a 2015 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Jeho práce je založena na osobních či sociálních setkáních a situacích, které autor přetváří do konceptuálních instalací. Potkává se v nich zájem o reinterpretaci mýtických, transcendentních a kulturních odkazů a přírodních úkazů v kontextu současného uvažování, stejně jako angažovaná kritika společenského a politického statu quo. Své dílo Sterec představil na řadě výstav zejména ve středoevropském a východoevropském kontextu, účastnil se také několika prestižních rezidenčních pobytů.