Imagine a Breath of Fresh Air

Imagine a Breath of Fresh Air

Textová brožura k výstavě v PDF ke stažení zde:

Skupinová výstava ve varšavské Galerii Studio na několika rovinách rozvíjela téma vizí budoucnosti. Sestávala z projektů řady českých, polských a zahraničních umělců a zahrnovala dvě hlavní roviny, které zároveň odrážely prostorové uspořádání Galeria Studio, rozdělené do dvou pater. To první se věnovalo konceptu návratu k tradicím a k přírodě/přirozenosti, zatímco to druhé se zaměřilo na techno optimistické či dystopické představy o budoucnosti, které lze spojovat s vědeckofantastickou literaturou.  

Jedna část výstavy kriticky zkoumala již zmíněné solarpunkové vize a představy o budoucnosti propojující ekologický způsob života s nejmodernější technologií, vědou a „pokrokem“, ale také různé strategie přežití v dystopickém, až po-lidském světě. Druhá část se zabývala strategiemi nerůstu, zpomalení či udržitelného života v souladu s přírodou. 

Narativ výstavy se vydával na cestu časem, ale také mimo reálný čas, a z této pozice zkoumal minulé a budoucí utopie. Výstavou prostupovalo i téma eskapismu situovaného do separovaných zeměpisných končin, snových říších, fiktivních scénářů či dávných utopických představ. Jejím cílem však nebyl útěk do nereálna. Naopak jsme doufali*y, že na základě spojení celé řady uměleckých, vědeckých a aktivistických projektů a strategií, včetně propojení a spolupráce jednotlivých osobností, které za nimi stojí, se začnou objevovat malé střípky, ze kterých by bylo možné pomalu sestavovat cestu ven z dnešní v mnoha ohledech tíživé situace. Když už není kam utéct, můžeme zkusit utíkat do budoucnosti. A odtamtud začít přetvářet současnost. 

Současná umělecká díla v rámci výstavy doplňovalo také několik historických děl ze sbírek Galeria Studio, Miejska Galeria BWA v Bydhošti, Alšovy jihočeské galerie a ze soukromých sbírek. 

Výstava se konala v rámci mezinárodního projektu Islands of Kinship: A Collective  Manual for Sustainable and Inclusive  Art Institutions a byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury, hl. m. Prahy, Národního plánu obnovy a Evropské Unie.