Hand over Heels

Hand over Heels

Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s Art in General představila premiéru performance Hand over Heels Barbory Kleinhamplové, laureátky Ceny Jindřicha Chalupeckého 2015. Akce proběhla u příležitosti výstavy „Danilo Correale: At Work’s End“, která naznačila vizi budoucnosti bez práce. Performance Hand over Heels pak obsadila kancelář Art in General, aby reflektovala zkušenost práce v rámci institucionálních struktur. Autora v ní vycházela z výzkumu našeho současného vztahu k práci a nejistot s ní spojených a kladla si tyto otázky: kterým normám se musíme přizpůsobovat, jakkoli nestálým, abychom se uživili? Jakou práci vlastně chceme dělat? Jak stanovujeme a definujeme vlastní kapacity? V průběhu osmi hodin – délky běžného pracovního dne – performeři recitovali úryvky z motivačních dopisů a psychosociálních dotazníků k neplaceným stážím. Zároveň se pod dohledem performerů-pracujících nafukoval a vyfukoval obrovský pár rukou, jenž současně potvrzoval a zpochybňoval současné dominantní systémy práce.

Barbora Kleinhamplová ve své praxi vychází ze vztahu mezi lidskou existencí a současnými politickými a ekonomickými institucemi, jejž konfrontuje hravými asociacemi a metaforami. Často spolupracuje s lidmi z různých oborů a profesí a pracuje se zavedenými formami skupinové interakce, jako jsou terapeutická či koučingová sezení, a to s herci i neherci. Tyto poloinscenované situace v podobě videí, instalací a performancí slouží jako prostředek zkoumání, v čem spočívá fungující společnost a jaká je role jednotlivce v jejích systémech.

Barbora Kleinhamplová žije a pracuje v Praze. Je absolventkou AVU a laureátkou CJCH 2015. V poslední době představila tyto samostatné výstavy a performance: MPEG Girl, Galerie Jelení, Praha (2016); Na míru požadavkům, galerie 209, Brno; Manifest spáčů, Armaturka, Ústí nad Labem (obě 2014). Dále se představila na těchto skupinových výstavách: It Could Be a Community, KV Leipzig, Německo (2017); Gwangju Biennale, Kwandžu, Jižní Korea; Ny Show #3, Ny Space, Manchester; Liturgie, České centrum, Paříž; Telepatie nebo esperanto?, Futura, Praha; Subversive Tactics, České Centrum, New York (vše 2015). V roce 2015 Barbora absolvovala rezidenci v MMCA v Soulu v Jižní Koreji a v roce 2016 v Gasworks v Londýně. V současnosti je na rezidenci v Residency Unlimited v New Yorku.

Art in General je nezisková organizace pro současné umění, která podporuje tvorbu a prezentaci nových děl. Založili ji umělci v roce 1980 a od té doby je průkopníkem, jenž nemá mezi institucemi v New Yorku obdobu, neboť podporuje tisíce domácích i zahraničních tvůrců na počátku kariéry. Kromě výstavních programů, jež pořádá v New Yorku i po celém světě, se v rámci veřejných programů a publikací zabývá kritickými a aktuálními tématy v umělecké a kurátorské praxi. Základním kamenem jejích vizí a programů však nadále zůstává nabídky podpory, která je pro umělce trvalým přínosem.