František Kowolowski (*1968) studoval v Ateliéru malby Jana Tarasina a Ryszarda Winiarskiego na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Věnuje se malbě, performanci, instalaci, videu a fotografii. Ve své tvorbě využívá také zkušenosti ze zákulisí uměleckého provozu. Zabývá se pomíjivostí, uměleckou recyklací, spojením věci s určitým místem a manipulací s jeho významem v daném kontextu. Profiluje se především v rámci ostravské scény pro kterou je typická specifická forma umělecké subverze a ironie. Zkoumá možnosti vlastního tělesného nasazení umělce. Kromě samotné tvorby se intenzivně věnuje také kurátorské činnosti. Působil v Moravské Galerii v Brně, v Galerie Mladých U dobrého pastýře nebo v Galerii G99. Pedagogicky působí jako odborný asistent ateliéru Malba II na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity a jako externí pedagog na Fakultě výtvarných umění v Brně. Je také autorem kurátorských projektů v MNAC v Bukurešti nebo v galerii Arsenal v Bialymstoku.