Evžen Šimera

"Neobvyklých výsledků dosáhl Evžen Šimera užitím stékajících kapek barvy po plátně, jimiž nahrazuje tradiční malířské postupy. Technologická inovace mu umožňuje prozkoumávat obraz a jeho limity. Hledá styčné body mezi malbou a objektem, autorstvím a náhodou, minimalismem a designem." (prohlášení poroty)

Po studiu v Ateliéru malířství u Vladimíra Skrepla na pražské AVU Evžen Šimera (*1980) absolvoval roční stáž na Middlesex University v Londýně a poté doktorský program na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ve své malířské a objektové tvorbě Šimera rozvíjí svou vlastní techniku pojmenovanou new dripping. Vědomě tak odkazuje k Jacksonu Pollockovi, avšak na rozdíl od něj pracuje tak, že na horní rám obrazu či hranu objektu položí kapku barvy a nechá ji volně stékat dolů. V jeho stékaných obrazech již nehraje roli lidská psychika a exprese, ale pouze gravitace a náhoda. Společně s dalšími autory pak také participoval na řadě konceptuálních akcí, zkoumajících možnosti a limity mezilidské komunikace například Beru to osobně (2005), Lesson (2003) nebo Už nejsme buzíci (2003). Evžen Šimera získal v roce 2009 Cenu kritiky za mladou malbu a v roce 2012 založil společně s umělcem Ondřejem Brodym Vyšší odbornou školu vizuální komunikace Scholastika.

Reportáž z akce Evžena Šimery

Video: Ivan Svoboda