Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov

Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov

Artamonov s Klyuykovem nám ukazují, jak hluboko je naše současné vnímání umění stále zakořeněno v utopických vizích 20. století, a jak nás tyto romantické ideály stále pronásledují. Jakkoli je jejich tvorba plná odkazů k historii umění, nabízí přesný komentář k naší proměňující se realitě. (prohlášení poroty)

Umělecká dvojice Artamonov – Klyuykov vytváří společné projekty již od roku 2006. Oba autoři studovali jak na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, tak na Akademii výtvarných umění a ačkoli oba pocházejí z Ruska, žijí od svého mládí trvale v Čechách. Jejich práce představují především akce ve veřejném prostoru, videoperformance, instalace, ale i tradiční malbu, ve které často reflektují dějiny umění – převážně ruskou avantgardu nebo kubismus. Dále se nechávají inspirovat ruským konstruktivismem, socialistickým realismem, futurismem nebo poválečnou uměleckou scénou v SSSR. Odkazy k těmto směrům využívají k reinterpretaci tehdejších myšlenek a tvůrčích přístupů a často se skrze ně kriticky vyjadřují k současné pozdně kapitalistické situaci. Pracují s ironizující rekapitulací historie, otázkami sociálními, kulturními i politickými – ty často souvisejí například s vývojem demokratického systému. Oba umělci vystavují především v nezávislých a alternativních galerijních prostorech.

This website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic cookies.
By using this website, you consent to the use of cookies.

Accept