Roman Štětina

Roman Štětina

"Porota ocenila významovou bohatost a experimentální povahu Štětinova projektu. Autorův film pracuje s obrazovým a zvukovým střihem, odvíjí se v čase, jež skrze dekonstrukci a filmovou koláž inscenované historie přetváří v mnohovrstevnatý příběh." (Holly Block, předsedkyně poroty)

Roman Štětina (*1986) je absolventem Fakulty umění a designu v Plzni, Akademie výtvarného umění v Praze a Umělecké akademie ve Frankfurtu nad Mohanem, kde studoval v ateliéru Judith Hopf a Douglase Gordona. Jako jeden z mála českých umělců se věnuje práci se zvukem, která na první pohled souvisí s vizuálním uměním jen zprostředkovaně. Jeho tvorbu také charakterizuje vztah k archivnímu materiálu, který autor aktualizuje a přetváří do řemeslně výrazných realizací, jimž nechybí inteligentní humor ani nápaditý obsah. Zabývá se mediálním prostředím jako takovým, přičemž vychází z praxe v Českém rozhlase, ale i aktivního hudebníka. Štětina je držitelem ESSL ART AWARD CEE či FilmPreis a absolvoval několik zahraničních rezidencí, mezi které patří např. londýnská LUX a Artist-in-residence ve Vídni.

 

Videoprofil Romana Štětiny

Video: Jan Vidlička

This website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic cookies.
By using this website, you consent to the use of cookies.

Accept