Richard Nikl

Richard Nikl

"Richard Nikl je příslušníkem nastupující generace mezinárodních umělců, jako jsou například Ed Atkins či Oliver Laric. Radikální nahodilost dnešních technologických sítí pro něj znamená nutnost definovat novou logiku obrazů a nový slovník předmětů." (prohlášní poroty)

Richard Nikl (*1987) absolvoval v Ateliéru Jiřího Kovandy na FUD UJEP v Ústí nad Labem a v roce 2015 diplomoval na vídeňské Akademii, kde studoval pod vedením profesora Heima Zoberniga. Materiály, které autor ve své tvorbě používá, otevírají otázku po hranici mezi uměním a ne-uměním, a podněcují tak k asociativní hře, kde můžeme odhalovat odkazy k výrobním procesům, institucionálním procesům, ale i osobním záznamům. Jeho tvorba bývá spojována s post-internetem. Richard Nikl však patří spíše k umělcům, které prostředky internetu a sítí fascinuje a využívá jich, než aby se k nim stavěl kriticky. Zajímá ho nekonečný proud obrazů a nepřetržité obměňování digitálního materiálu, které od základů proměňuje naše uvažování o původu a odkazování. Richard Nikl několikrát představil svou práci na skupinových i sólových zahraničních výstavách a v roce 2015 byl nominován na Kardinal König Prize.

Video: Jiří Havlíček

This website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic cookies.
By using this website, you consent to the use of cookies.

Accept