Mark Ther

Mark Ther

Ve svých videích - vtipných, matoucích, velice krátkých, avšak filmových kvalit dosahujících - se zabývá utvářením osobitého stylu. Ten se vyznačuje radostným oživováním tzv. "camp" estetiky, která je sofistikovaná a hravá zároveň, a odlehčeným humorem, jenž má kořeny ve východoevropském smyslu pro absurdno. (Travis Jeppesen, katalog Cena Jindřicha Chalupeckého Finále 2011)

Mark Ther (*1977) vystudoval pražskou AVU v Ateliéru malby Vladimíra Skrepla a stipendijní pobyt absolvoval na Copper Union for the Advancement of Science and Art v New Yorku. Pracuje především v rámci videoartu a filmové tvorby. Jeho videa se svou obsahovou složkou často věnují kontroverzním tématům a jsou typická pečlivým, až filmovým zpracováním, přípravou a realizací. Jde o vtipné ale upřímné počiny, které jsou typické konfrontací určitých sporných momentů, referencemi k popkultuře a potlačovanými náměty. Ther ve svých videích tematizuje camp a queer estetiku, sudetoněmeckou kulturu, odsun Němců a nacismus a často se pohybuje na hranici fiktivního dokumentu. jeho filmy mluví jazykem hudebních videí stejně jako narativních konvencí hraného filmu a osobní reportáže, a zároveň poskytují komické odlehčení důležitých sociálních otázek. Svou tvorbu prezentoval na zahraničních výstavách a filmových festivalech v Berlíně, New Yorku nebo Kolíně.

This website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic cookies.
By using this website, you consent to the use of cookies.

Accept