Jiří Thýn

Jiří Thýn

Formálně dokonalé intalace Jiřího Thýna jsou úzce spjaty s určitými příběhy a debatami v umění, týkajícími se problematiky statusu (fotografického) obrazu. Vycházeje z tradice české abstraktní abstraktní moderny, Jiří Thýn elegantně zachycuje - s přiznanou aurou fetiše - objekty a ikony, které jsou způsobilé nám pomoci ve zkoumání možností zobrazení. (prohlášení poroty)

Vystudoval Ateliér fotografie na vysoké škole uměleckoprůmyslové a absolvoval stáž v Ateliéru Malby Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Má za sebou několik zahraničních stipendijních programů, mezi něž patří například pobyt v Ateliéru fotografie na UIAH University v Helsinkách, PROGR v Bernu, FONCA v Mexico City. Svou fotografickou tvorbu často propojuje s instalací, malbou, textem a videem. Zabývá se jak samotným médiem fotografie a jeho přesahy, tak dalšími tématy jako je prostor, kompozice a tradiční fotografické postupy propojuje se současným postonceptuálním přístupem. Často vychází ze zobrazení lidského těla nebo architektury, které je však abstrahuje a zdůrazňuje jejich symbolickou hodnotu. Tematizuje a zkoumá i různé fotografické techniky jako například fotogramy na výstavách 50% šedá a Fotografie. V současné době je vedoucím Ateliéru postkonceptuální fotografie na pražské FAMU a je zastupován galerií hunt kastner.

 

This website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic cookies.
By using this website, you consent to the use of cookies.

Accept