Intervention #16: Pavel Kopřiva

Intervention #16: Pavel Kopřiva