Filip Cenek

Filip Cenek

Většinu děl Filipa Cenka nelze spatřit ve stálých podobách, přestože jejich základem mohou být stejné fotografie, videa, animace či jednotící literární fragment. Autorsky i divácky zcizující efekt podporuje jejich instalační jedinečnost ve vztahu ke „konečnému“ prostoru. Proces diváckého vnímání i zkušenosti se v takových případech odvíjí jako opakovaná četba stejného textu. Jako by na základě autorské záměrnosti některá díla nikdy nezačínala a nikdy nekončila. (Martin Mazanec, katalog Cena Jindřicha Chalupeckého Finále 2011)

Filip Cenek je absolventem Fakulty výtvarných umění na Vysokém učení technickém v Brně v Ateliéru video a multimédia u Keiko Sei. Věnuje se tvorbě videí, animací, videoinstalací a pohyblivému obrazu obecně. Využívá fotografických materiálů a jejich následného rozpohybování v kombinaci s textem a často pracuje s diaprojekcemi. Důležitým momentem v Cenkově tvorbě je spolupráce – mnoho prací vytváří v kooperaci s dalšími tvůrci. V dílech, která se pohybují na rozhraní narace a poetiky si autor pohrává s motivy neostrosti, nečitelnosti, či různými momenty nedořečenosti a nevyslovitelnosti. Vytváří komplexní instalace, které dokáží diváka vtáhnout, ale odmítají rychlou interpretaci. Tato pracovní dvojznačnost významu a rezistence narativní jistoty působí svěže a odvážně. V současné době působí jako asistent v Ateliéru intermédií na FAVU VUT v Brně a vystavuje v klasických i alternativních českých galerijních institucích.

This website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic cookies.
By using this website, you consent to the use of cookies.

Accept