David Böhm a Jiří Franta

David Böhm a Jiří Franta

Vedle jejich až obsesivního zaujetí pro hledání kresby v jejích nejrůznějších manifestacích a utajeních porota ocenila především jejich poslední projekt - letošní výstavu v Galerii Jiřího Švestky. (prohlášení poroty)

Duo Böhm-Franta společně tvoří uměleckou dvojici od roku 2006. David Böhm prošel ateliéry Vladimíra Skrepla a Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění a také stážemi a rezidenčními pobyty v Berlíně, Vídni nebo New Yorku. Jiří Franta rovněž vystudoval AVU u Vladimíra Skrepla, je členem skupiny Rafani a společně s Jiřím Skálou se podílí na vedení pražské galerie etc. Umělecká dvojice se ve své práci zabývá vztahem kresby a performance a kresebnými přesahy do konceptuálního umění. Do podvědomí umělecké veřejnosti se zapsali malířsko-kresebným pojednáním stěn galerií i veřejného prostoru. Tato díla se většinou vyvíjejí v průběhu výstavy a svůj jepičí život ukončí zároveň s jejím ukončením, kdy jsou přemalována zpět na původní barvu stěny. Do svých kreseb vpisují věty i celé texty. Představují nám tak své osobité vnímání světa, který je obklopuje, svůj pohled na společnost, politickou situaci, uměleckou scénu, masová média nebo i na své vlastní pocity. Ve svých „ilustracích“ si mnohdy hrají s mnohovýznamovostí, s ironií a komentují tak život lidského společenství. Oba umělci za sebou mají mnoho samostatných výstav a intervencí v českých institucích a za svou knižní tvorbu získali řadu ocenění.

This website uses to provide services, personalize ads, and analyzing traffic cookies.
By using this website, you consent to the use of cookies.

Accept