David Böhm a Jiří Franta

David Böhm a Jiří Franta

Vedle jejich až obsesivního zaujetí pro hledání kresby v jejích nejrůznějších manifestacích a utajeních porota ocenila především jejich poslední projekt - letošní výstavu v Galerii Jiřího Švestky. (prohlášení poroty)

Duo Böhm-Franta společně tvoří uměleckou dvojici od roku 2006. David Böhm prošel ateliéry Vladimíra Skrepla a Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění a také stážemi a rezidenčními pobyty v Berlíně, Vídni nebo New Yorku. Jiří Franta rovněž vystudoval AVU u Vladimíra Skrepla, je členem skupiny Rafani a společně s Jiřím Skálou se podílí na vedení pražské galerie etc. Umělecká dvojice se ve své práci zabývá vztahem kresby a performance a kresebnými přesahy do konceptuálního umění. Do podvědomí umělecké veřejnosti se zapsali malířsko-kresebným pojednáním stěn galerií i veřejného prostoru. Tato díla se většinou vyvíjejí v průběhu výstavy a svůj jepičí život ukončí zároveň s jejím ukončením, kdy jsou přemalována zpět na původní barvu stěny. Do svých kreseb vpisují věty i celé texty. Představují nám tak své osobité vnímání světa, který je obklopuje, svůj pohled na společnost, politickou situaci, uměleckou scénu, masová média nebo i na své vlastní pocity. Ve svých „ilustracích“ si mnohdy hrají s mnohovýznamovostí, s ironií a komentují tak život lidského společenství. Oba umělci za sebou mají mnoho samostatných výstav a intervencí v českých institucích a za svou knižní tvorbu získali řadu ocenění.

This website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic cookies.
By using this website, you consent to the use of cookies.

Accept