"Intuitivním zprostředkováním zdánlivě jednoduchých událostí či pohnutek vytváří inscenovaná díla s obecným přesahem. Její práce jsou často kontextuální, s mnoha významovými rovinami a komplexním symbolickým obsahem." (prohlášení poroty) 

Daniela Baráčková (*1981) prošla Ateliérem intermediální konfrontace Jiřího Davida a Milana Saláka na pražské UMPRUM a rovněž studovala u Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy na AVU. V roce 2007 absolvovala stáž na Willem de Kooning Academy v Rotterdamu. Ve svých projektech tematizuje své osobní zkušenosti a prožitky a transformuje je do symbolů a symbolických akcí, které však u diváka dokáží vyvolat řadu vlastních osobních asociací. Pracuje s různými médii – vytváří akce, videa, obrazy, instalace - v široké škále projevů od sociální interakce přes politizující vystoupení inscenovaná ve veřejném prostoru až po nejrůznější interpretace osobního vnímání reality. Je autorkou řady samostatných výstav v mnoha českých galerijních institucích, mimo jiné například v Karlin Studios, Galerii Entrance nebo v Galerii Mladých v Brně.

Videoprofil Daniely Baráčkové

Video: Jan Vidlička

This website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic cookies.
By using this website, you consent to the use of cookies.

Accept