On-line sympozium „Chalupecký ve světě“

On-line sympozium „Chalupecký ve světě“

Sledování konference bylo možné v živém čase ONLINE. Záznam konference je na našem YouTube kanálu ZDE.

Jaký je smysl umění? Mění se tento smysl, překračujeme-li hranice států a politických systémů? A co se stane, jestliže umění překročí hranice svých vlastních definic?

V pátek 27. listopadu se uskutečnilo mezinárodní on-line sympozium zkoumající působení Jindřicha Chalupeckého (1910-1990) v mezinárodním kontextu a konfrontující jej s podobnými osobnostmi působícími ve stejné době ve střední Evropě.

Harmonogram akce:
– 14:00 zahájení
– Tomáš Pospiszyl (Akademie výtvarných umění v Praze): Jindřich Chalupecký v dualitě jeho domácích a zahraničních zájmů
– 14:30 Ieva Astahovska (Latvian Centre for Contemporary Art): Valdis Āboliņš a jeho tvůrčí odkaz v kontextu kulturních vztahů Východu a Západu v období studené války
– 14:50 Magdalena Ziolkowska (Andrzej Wróblewski Foundation): "Možná, že ani dnes jsme se nevypořádali s uměním." O filosofii umění Jerzy Ludwińského
– 15:10-15:30 pauza
– 15:30 Zuzana Wagner (Národní galerie Praha): Jindřich Chalupecký a jeho aktivity v Itálii
– 15:50 Tomáš Glanc (Universität Zürich): Chalupeckého ruský vektor
– 16:10 Anežka Bartlová (Akademie výtvarných umění v Praze): Disponibilita a otevřené problémy umění
– 16:30 diskuse
– 17:00 konec

Domácí část sympozia proběhla v Místodržitelském paláci (Moravská galerie v Brně) a byla situována do prostředí koncipovaného umělkyní Julie Béna (ve spolupráci s Národním divadlem v Brně), která zde následně natočila video-performance interpretující osobnost Chalupeckého z pohledu umělkyně ve 21. století.

Sympozium se koná v rámci dlouhodobého projektu „Svět Jindřicha Chalupeckého“, v rámci něhož se Společnost Jindřicha Chalupeckého věnuje výzkumu, doplňování archivních materiálů a kurátorské a teoretické práci svázané s osobností významného českého teoretika a kurátora Jindřicha Chalupeckého. Projekt se soustředí zejména na současné odkazy jeho života a práce, včetně Ceny Jindřicha Chalupeckého, která je po něm od roku 1990 pojmenována.

Partner projektu: Moravská galerie v Brně, Magistrát města Brna
Akce probíhá za podpory Národního divadla Brno a FAVU VUT v Brně.