Cena Jindřicha Chalupeckého 2023: Meet The Jury

Cena Jindřicha Chalupeckého 2023: Meet The Jury

Veřejné představení části mezinárodní poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého (Charles Esche, Hana Janečková, Valentinas Klimašauskas, Fatoş Üstek), která zasedá letos v Plato Ostrava, aby z přihlášených vybrala laureátky a laureáty pro rok 2024.

Porotkyně a porotci promluví o své profesní praxi a v rámci diskuse s kurátorkami kolektivu Společnosti Jindřicha Chalupeckého pohovoří o samotném procesu výběru i o aktuálních dojmech z letošního společného zasedání.