Cena Jindřicha Chalupeckého 2023: Jury Meeting

Cena Jindřicha Chalupeckého 2023: Jury Meeting

Společnost Jindřicha Chalupeckého a PLATO Ostrava vás srdečně zvou na živý program k výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 a výstavě zahraničního hosta Jonase Staala: Stanice propagandy.

Harmonogram dne:

13:30 – 16:30 Škola propagandy
Uprostřed Stanice propagandy, instalace Jonase Staala coby zahraničního hosta letošní Ceny Jindřicha Chalupeckého, se nachází Škola propagandy. V rámci této platformy probíhají během konání výstavy setkání s expertními, aktivistickými i organizátorskými kruhy s cílem společně zanalyzovat nástroje a formy současných propagand a zároveň experimentovat a vzdělávat se v metodách (anti)propagandy.

13:30 – 17:00 Workshop pro děti (paralelně k přednáškovému programu Školy propagandy)
Pro dětské návštevnice a návštěvníky bude připraven výtvarný stůl, kde si mohou vyzkoušet práci s materiály použitými v dílech laureátek a laureátů CJCH. U stolu bude dětem k ruce lektorka Jana Adamec Tkáčová.
Stůl bude bezpečný prostor, ale za děti mají stále zodpovědnost rodiče.
Vhodné pro všechny věkové kategorie, které mají zájem.

16:30 – 17:30 Komentovaná prohlídka výstavy s autorkami a autory

17:30 – 18:00 Poděkování laureátkám a laureátovi Ceny Jindřicha Chalupeckého 2023 s prohlášením poroty

 

Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělkyň*ců, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj.