Cena Jindřicha Chalupeckého 2023: Dernisáž

Cena Jindřicha Chalupeckého 2023: Dernisáž

Prezentace laureátstva Ceny Jindřicha Chalupeckého 2023 (CJCH) a s ní spojená výstava Stanice propagandy nizozemského umělce Jonase Staala je k vidění v PLATO Bauhaus už jen do neděle 25.2. Dernisáž proběhne o den dříve a nabídne komentované prohlídky s vystavujícími a kurátorským týmem, přednášku o obnově lesních ekosystémů, workshop pro děti a závěrečný blok Školy propagandy, tentokrát o mediální ekologii s Michalem Klodnerem z Národního filmového archivu a klimatické (anti)propagandě s Michalem Fellerem z hnutí DUHA.

Program dernisáže:

14:00 – 16:00 Škola propagandy

Uprostřed Stanice propagandy, instalace Jonase Staala jako zahraničního hosta letošní Ceny Jindřicha Chalupeckého, se nachází Škola propagandy. V rámci této platformy probíhají během konání výstavy setkání s expertními, aktivistickými i organizátorskými kruhy s cílem společně zanalyzovat nástroje a formy současných propagand a zároveň experimentovat a vzdělávat se v metodách (anti)propagandy. Po sekcích věnovaných mediální propagandě a dezinformacím, a tématu anti-romské propagandy a formám rezistence vůči ní následuje závěrečný blok adresující vztah propagandy a klimatu, z pohledu mediální ekologie, ekologie mysli

14:00 Michal Klodner: Mediální ekologie a ekologie mysli

Boj zájmů a fakta. Emocionální, sociální a mediální podmíněnost informací. Jak se vytváří a naopak znemožňuje kolektivní shoda? Algoritmické násobení nepřátel a vyhoření. Profesionální influencerství a odborníci, digitální práva a regulace. Vliv a nevliv, postmediální strategie. Venkov jako inspirace pro města, zkušenost města na venkově. Mediální gramotnost, média imaginace a propojení s přírodou. Lesní lázně, safe space mysli a praxe nacházení řešení.

Michal Klodner je výzkumník a aktivista, vede Oddělení digitálního kurátorství v Národním filmovém archivu

15:00 Michal Feller: Černozelená

Povídání nejen o (anti)klimatické propagandě především v kontextu lokálního dění. Na reálných příkladech mapujících různé formy aktivismu si projdeme jeho rozmanitý vývoj i konkrétní příklady, jaké formy propagandy a „antipropagandy“ místní aktéři využívali a využívají. Jak se dařilo popasovat se PR odděleními nadnárodních společností? Jak souvisí boj proti klimatické změně s právem na bydlení? A jak to vše zapadá do širšího klimatického hnutí? I to snad probereme a při tom společně doputujeme od prvních demonstrací za čistý vzduch až ke Klimakempu.

Michal Feller působí v ostravské sekci hnutí DUHA

14:00 – 17:15 Workshop pro děti

16:30-17:15 Tomáš Salov: Velký požár v Českém Švýcarsku

Do středoevropské krajiny se pozvolna vkrádá dosud nezvyklý element, oheň či požáry v přírodním prostředí. V roce 2022 došlo v národním parku České Švýcarsko k dosud největšímu požáru lesa v historii České republiky. Jak se příroda s takovou událostí dokáže vypořádat? A jak se s takovou událostí vypořádávají lidé?

Tomáš Salov je tiskový mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko
Program doplňuje uměleckou instalaci kolektivu StonyTellers Burnout Space

 17:30-18:15 Komentovaná prohlídka výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého 2023 
Provází vystavující a kurátorský tým.