Cena Jindřicha Chalupeckého 2021

Mezinárodní porota vybírala z téměř 90 portfolií zaslaných autorkami a autory prezentujícími svou tvorbu na současné české umělecké scéně. „Ocenili jsme kvalitu a různorodost přihlášených portfolií a jejich široký záběr co do geografie, genderu a identity. „Uvítali jsme prolínání uměleckých a aktivistických pozic. Rovněž jsme zaznamenali výrazný příklon k nejrůznějším formám spolupráce napříč uměleckou scénou. Autorky a autoři často tematizovali vysoce relevantní otázky, jako je přehodnocení genderových a národnostních identit, feministických a queer pozic či zpochybnění pozdně kapitalistického statu quo. Umělecká díla se také citlivě dotýkala ekologických témat a prokázala, že rozumí nutnosti nalezení rovnováhy nestabilních ekosystémů, na něž pohlížela z holistické perspektivy překračující dichotomii živého a neživého, lidského a nelidského“ shrnuje porota. 

Laureátky*ti

Porota se rozhodla do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021, již 32. ročníku místního nejvýznamnějšího ocenění pro autorky a autory do 35 let, vybrat čtyři umělkyně a umělce a jednu vícečlennou skupinu. Byli jimi Robert Gabris, Jakub Jansa, Valentýna Janů, Anna Ročňová a umělecký ne-kolektiv Björnsonova

Výstava

Společná výstavní prezentace se uskutečnila na podzim 2021 v Pražákově paláci v Moravské galerii v Brně, v prosinci se veřejnosti tamtéž otevřela také výstava zahraničních hostů, kterými byli Daniel Fernández Pascual & Alon Schwabe působící na mezinárodní umělecké scéně pod označením Cooking Sections.

Porota

Umělce a umělkyně vybrala mezinárodní porota složená z představitelek a představitelů předních mezinárodních uměleckých institucí. Zasedli v ní Ivet Ćurlin (Kunsthalle Wien), Anna Daučíková (umělkyně a pedagožka), Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven), João Laia (Muzeum současného umění Kiasma, Helsinky) a Jan Zálešák (kurátor a pedagog).