Café Chalupecký: Viktoria Draganova

Café Chalupecký: Viktoria Draganova

Viktoria Draganova: Project spaces a jejich role

Přednáška se zaměří na project spaces a jejich praktické, teoretické a vizionářské aspekty, a to především z pohledu nezávislého uměleckého prostoru Swimming Pool, který v roce 2014 v Sofii založila Viktoria Draganova.

Jakou roli dnes hrají project spaces v umělecké ekonomice? A ještě šířeji: jaké instituce dnes potřebuje naše společnost a jaké instituce si žádá samo umění? Jakou zodpovědnost vlastně mají kurátoři? Přednáška nastoluje několik otázek k diskuzi. Project spaces sice obývají nejasné pole DIY, nepravidelnosti, subjektivity a touhy, stále jsou to však veřejné a občanské prostory, prostory společné. Na takovou hybridní strukturu je zajímavé nahlédnout z hlediska institucionální kritiky: na jednu stranu v rámci její specifičnosti ve východní Evropě, na druhou stranu vzhledem k novým modelům institucionalismu, jako jsou „pomalé instituce“, „instituce na ústupu“, „prchavé instituce“, „fantastické instituce“ či „pečující instituce“. Právě takové modely se začínají objevovat v rámci tvorby lepších strategií, jak se vyrovnat s problematikou pozdně kapitalistických a neoliberálních modů současné umělecké produkce. Během přednášky se na tyto modely podíváme z hlediska toho, jak nově strukturují přítomnost, což je klíčová kategorie, kterou zásadně ovlivňují a transformují nové sociální sítě. Lze o project spaces uvažovat zároveň jako o epistemických a společenských strukturách, které nově definují přítomnost, což je velmi sporný topos vzhledem k tomu, že si umělecký trh žádá okamžitost, neustálou produkci a performativitu? Inspirativní krok tímto směrem lze spatřovat v zájmu, který Swimming Pool projevuje o vzdělávání a v širším smyslu o lepší porozumění tomu, co si myslíme, že víme, co možná víme, a především co již opravdu víme. Ačkoli bychom přednášku mohli vnímat jako specifickou reakci na kulturní kontext v Sofii, je zamýšlena jako pozvání k debatě o dalších možnostech a příkladech rolí projektových prostor v různých geografiích.

Swimming Pool je neziskový prostor pro umělecké projekty v Sofii zaměřený na umělecký a kurátorský výzkum, kolaborativní přístupy, experimentální umělecké vzdělávání a politiku umění. Nachází se na střeše budovy v centru města s prázdným bazénem z 30. let dvacátého století.

Viktoria Draganova je kurátorka a autorka žijící střídavě ve Frankfurtu nad Mohanem a v Sofii. V roce 2014 založila Swimming Pool, neziskový projektový prostor v Sofii zaměřený na umělecký a kurátorský výzkum, kolaborativní přístupy, experimentální umělecké vzdělávání a politiku umění. Ve svém výzkumu se zaměřuje na poetické instituce, politiku pravdy, potenciál představivosti a problematiku jihovýchodu. Kromě působení v rámci Swimming Pool pracovala pro Städel Museum a Schirn Kunsthalle (obojí ve Frankfurtu nad Mohanem) a kurátorovala projekty pro David Gale Gallery v Glasgow a Art in General v New Yorku. Píše do výzkumných publikací, uměleckých katalogů a časopisů, texty jí vyšly v médiích Badland, Echo Gone Wrong, Flash Art International, Frieze, Mousse či CBEMA. Vystudovala právo a získala doktorský titul z dějin práva.