Café Chalupecký: Pablo José Ramirez

Café Chalupecký: Pablo José Ramirez

Vstříc vesmíru (na půl cesty). Kurátorské zamyšlení nad zemí, hranicemi a černými dírami

Guatemalský kurátor Pablo José Ramirez vedl rozpravu nad tématy globální politiky kapitalismu, zrychlené spotřeby a podvratné schopnosti umění v současném světě. Jednotlivá témata byla reflektována skrze díla a vyjádření pěti konkrétních umělců z různých částí světa: Kathryn Elkin (Velká Británie), Jasmijn Visser (Holandsko), Adrian Balseca (Ekvádor), Manuel Chavajay (Guatemala), Javier Esteban Calvo (Costa Rica). Ti se v rámci večera zúčastnili debaty přes živý videohovor.

Pablo José Ramírez (nar. 1982 v Guatemale) je kurátor, teoretik a výtvarný kritik, v současnosti žije v Londýně. Uspořádal a vydal několik katalogů, časopisů a knih, např. Artishock, Coleccion Patricia Phelps de Cisneros, Arte GT 20/21 – Harvard University. Přednášel v CAA (Creative Artists Agency) v New Yorku, na Temas Centrales 2 v Kostarice, ICI (Independent Curators International) v New Yorku, na Parsons/New School v New Yorku, Glasgow School of Arts ve Spojeném království, University of Montevideo v Uruguayi, Art Actual/FLACSO v Ekvádoru a Universidad de los Andes v Kolumbii. Mimo jiné je autorem těchto kurátorských projektů: This Might Be a Place for Humming Birds (Center for Contemporary Arts, Glasgow, Spojené království, spolukurátor); The Transmodern Dictionary umělkyně Terike Haapoji (webový projekt); Guatemala Después (Parsons Gallery, New York, spolukurátor); MUXU’X umělce Benvenuta Chavajayho (Ciudad de la Imaginación, Guatemala); Materia Remota umělce Adana Vallecilla (MIN, Honduras).

Kurátorský text

„Západ není západ. Je to projekt, nikoli místo.“
Edouard Glissant

Současný kapitalismus je systém bez hranic. Zrychlená spotřeba nezná nacionalismy. Umění vytváří vlastní zeměpis. Možnost překreslovat mapy je podvratným a imaginativním aktem kvantového odporu. Radikální ekologické směry trvají na tom, že vytvoří život navzdory politice národních států, skrze síť rizomů bujících po celém světě: vesmír nemá hranice.

Globální politika sice přetváří sama sebe podle volného toku kapitálu, zároveň však upevňuje vytyčené hranice skrze koloniální logiku národnostních států a vytváří tak časovou smyčku. Život se však přesto hodlá prosadit vůči xenofobii a nekropolitice a neustále narušovat zemský povrch, rozplétat spletitosti planety a posunovat hranice poznání. Vztah mezi dnem a nocí, světlem a tmou nás udržuje v moci času. Zatímco domorodé dítě v Mexiku pozoruje západ slunce, v Bangkoku zvoní budík obchodnímu bankéři: čas nemá hranice.

Během této performativní rozpravy se budeme zabývat současnou problematikou zavedených omezení a hlubokou podstatou pohybu, chaosu, kočovnictví a vysídlení, a to skrze díla sedmi umělců z nejrůznějších částí světa. Akce se uskuteční na několika místech najednou, kde se každý z umělců vyjádří k vybranému tématu skrze krátké rozhovory po Skypu a díla vystavená na místě. V rámci skupinové dynamiky vytvoří umělecká díla a nadnárodní rozhovory atmosféru vedoucí ke zrodu nových myšlenek.

Pablo José Ramirez