Café Chalupecký: Katharina Koch & Sylvia Sadzinski

Café Chalupecký: Katharina Koch & Sylvia Sadzinski

Café Chalupecký: Katharina Koch & Sylvia Sadzinski: V duchu feminismu – perspektivy a výzvy (nejen) v berlínském kulturním prostoru

Přednáška přiblížuje vývoj, působení a provoz berlínského feministického uměleckého prostoru alpha nova & galerie futura a představuje jeho koncepci a z ní vyplývající postupy a struktury. Alpha nova & galerie futura byla založena v roce 1986 jako explicitně ženský projekt, který se v duchu druhé vlny feminismu v západním Německu zasazoval za práva a emancipaci žen. V roce 2012 proběhla generační obměna jeho kurátorského kolektivu spojená s hlubokou reflexí a změnami postojů, postupů a strategií uplatňovaných v kurátorské práci v oblasti feministického umění. Jaké jsou ideální požadavky nárokované feministickými uměleckými prostory? Na jakou realitu narážejí? Co v tomto kontextu obnáší feministická kurátorská praxe? Představujeme vybrané projekty z uplynulých let a zaměřujeme se na otázky a (sebe)reflexi týkající se vytváření historií/příběhů, vědění a reprezentací a také role, kterou v tomto kontextu hraje z hlediska (ne)viditelnosti rasa a gender. Diskutujeme o (našich) předpokladech pro nehierarchické, solidární a inkluzivní možnosti spolupráce, vytváření a sdílení znalostí, a rovněž o formách vystavování a reprezentace v prostoru, jako je alpha nova & galerie futura.

alpha nova & galerie futura je berlínský umělecký prostor založený v roce 1986, který se zaměřuje na výstavní a kulturní akce výrazně emancipačního a feministického rázu. Soustředí se na spolupráci se ženami-umělkyněmi a vytváří prostor, v němž se kloubí politické intervence s uměleckou praxí s cílem rozvíjet kritická stanoviska ve prospěch umělecké a akademické komunity i společnosti jako celku. Každoročně je ve spolupráci se zúčastněnými umělkyněmi a dalšími partnery realizováno až pět výstav různých výtvarných žánrů. Program doplňují doprovodné akce, jako jsou filmové projekce, performance, koncerty, čtení, přednášky, rozhovory a diskuze, dále pak tematické workshopy a kulaté stoly zacílené na kulturní producentky. Pravidelně spolupracujeme a kooperujeme s místními, národními a mezinárodními partnerskými institucemi a jednotlivci. alpha nova & galerie futura nabízí mentoring a podporu v oblasti koncepční práce a networkingu pro ženy v uměleckých oborech. Do našeho pole působnosti patří feminismus, postkolonialismus, intersekcionalita, konceptuální a investigativní přístupy a spolupráce, umění jako prostředek k vytváření znalostí a výzkum jako umělecký formát.

www.galeriefutura.de

Bio
Dr. Katharina Koch působí od roku 2012 jako ředitelka a umělecká spoluvedoucí feministického uměleckého prostoru alpha nova & galerie futura v Berlíně. Je držitelkou doktorátu z kulturní antropologie na Humboldt-Universität zu Berlin, kterou absolvovala s prací o postupech v rumunském veřejném umění zpracovanou v rámci stipendia DAAD. Získala rovněž magisterský titul z kulturní antropologie, kulturních studií, sociálních věd a genderových studií. Její pole působnosti zahrnuje jak kurátorskou, tak akademickou a teoretickou praxi. Jako kurátorka se podílela na řadě uměleckých projektů a jako filmařka natočila několik dokumentárních filmů. Od roku 2019 (do roku 2023) působí spolu s Dr. Andreasem Beitinem a Dr. Utou Ruhkamp jako spolukurátorka výstavního a publikačního projektu Empowerment (Art and Feminism) v Kunstmuseum Wolfsburg a spolupracuje s německou Spolkovou agenturou pro občanské vzdělávání. Mezi její hlavní témata patří různé formy feminismu, intersekcionalita, současného umění, a umění a aktivismus ve veřejném prostoru.

Sylvia Sadzinski působí od října 2019 jako programová ředitelka a jako umělecká spoluvedoucí (s Katharinou Koch) prostoru alpha nova & galerie futura. Vystudovala kulturní historii/evropská studia v Brémách a ve Valencii a literární a kulturní studia na Evropské univerzitě Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou. Působila jako odborná asistentka na Institutu pro ženská a genderová studia Univerzity Johannese Keplera v rakouském Linci. Od roku 2015 pravidelně přednáší na různých univerzitách a je lektorkou v Centru kurátorských studií Node. V letech 2017 až 2019 pracovala jako kurátorka v městském veřejném prostoru Galerie im Turm v Berlíně a jako stážistka v Kunstraum Kreuzberg/Bethanien. Od roku 2012 realizuje obvykle v roli spolukurátorky různé kulturní a kurátorské projekty, mimo jiné pro Schwules Museum Berlin a STWST Linz a pro nomádský project space Neue Berliner Räume. Ve své kurátorské a akademické praxi se zaměřuje především na queer a feministickou epistemologii, teorie afektu, politiku těla a metody vizuální rezistence, přičemž čerpá z vlastní reflexe možností queer a feministického kurátorství. www.sadzinski.de

Přednáška je v anglickém jazyce.

Přednáška se uskutečnila v rámci programu komunitního festivalu kulturních organizací Prahy 7 Máme otevřeno 2022.