Café Chalupecký: Jindřich, obhájce umění

Café Chalupecký: Jindřich, obhájce umění

Setkání u příležitosti křtu knihy Obhájce moderního umění, která pojednává o textech Jindřicha Chalupeckého z období 30. a 40. let minulého století. Na setkání vystoupil autor knihy Zdeněk Brdek s krátkou přednáškou představující knihu i Chalupeckého obecně. Dalšími hosty byli historik umění Filip Šenk, který přednesl příspěvek na téma vztahu Jindřicha Chalupeckého k architektuře, a umělec David Helán, který v rámci své performance četl vybrané úryvky Chalupeckého textů. Akce se konala ve spolupráci s festivalem Literatura Žije.