Café Chalupecký: Inga Lāce - online

Café Chalupecký: Inga Lāce - online

Lotyšská kurátorka Inga Lāce měla v rámci cyklu Café Chalupecký navštívit Českou republiku již v roce 2020, kvůli globální pandemii jsme její cestu ale museli odložit na rok 2021. Svou kurátorskou a výzkumnou činnost spojenou s Lotyšským Centrem současného umění v Rize a nově také s MoMA představí zatím alespoň v podobě tohoto video talku. Věnovat se v něm bude mimo jiné tématu znovuobjevování historie a jejího zrcadlení v současnosti.

Inga Lāce (nar. 1986) působí nyní jako spolupracovnice MoMA v rámci projektu C-MAP – Střední a Východní Evropa. Jako kurátorka pracuje od roku 2012 v lotyšském Centru pro současné umění (LCCA) a spolu s Valentinasem Klimašauskasem kurátorovala Lotyšský pavilon na Benátském bienále (2019). Absolvovala kurátorskou stáž v centru umění de Appel arts centre v Amsterdamu (2015-2016), kde zkoumala spletité vztahy mezi přírodou a kulturou, (uměleckými) institucemi a ekologií. Výsledkem jejího výzkumu bylo sympozium Instituting Ecologies (říjen, 2016) a publikace (2017). V Amsterdamu pracovala také na výzkumném projektu a diskuzním cyklu Impossible Dialogues. Mezi její nedávno kurátorované výstavy patří Resilience. Secret Life of Plants, Animals and Other Species, Бükü – Büro für kulturelle Übersetzungen, Lipsko (2016), a Lost in the Archive (2016), Riga. Jako kurátorka připravovala také výstavu (Re)construction of Friendship(2014) pořádanou v bývalém sídle KGB v Rize. Byla také jednou z editorek publikace Revisiting Footnotes. Footprints of the Recent Past in the Post-Socialist Region (2015). Kurátorsky připravovala i 7. a 8. ročník festivalu současného umění Survival Kit(2015-16). V současné době spolupracuje s projektem Survival Kit 9a s výzkumným a výstavním projektem Portable Landscapes, který sleduje a kontextualizuje příběhy lotyšských umělců v exilu v průběhu 20. století (Villa Vassilieff v Paříži, 2017; Riga, 2018).