Café Chalupecký: Chen Tamir

Café Chalupecký: Chen Tamir

Chen Tamir: Dějiny současného izraelského umění

Přednáška Chen Tamir představí vývoj videoartu v rámci širších společenských a kulturních dějin Izraele. Zaměří se na to, jak zemi v osmdesátých a devadesátých letech minulého století radikálně proměnila liberalizace ekonomiky, a jak tyto změny uspíšily rozvoj masmédií a technologie. To pak výrazně ovlivnilo současné výtvarné umění v Izraeli.

Chen Tamir je kurátorkou Centra současného umění v Tel Avivu (CCA) a pomocnou kurátorkou izraelské organizace podporující umělce Artis. Nedávno ji artnet zařadil mezi 25 kurátorek na vzestupu. Ve své kurátorské práci se zaměřuje na experimentální média, jako je instalace, video a performance, jež ukazují vzájemné propojení mezi osobní a společenskou oblastí. Od roku 2012, kdy začala působit v CCA, Tamir kurátorovala více než dvacet výstav s umělci, jako je Trevor Paglen, Amie Siegel, Ragnar Kjartansson či Wilfredo Prieto, a dále rozsáhlou sérii pro Neuer Berliner Kunstverein. Stala se průkopnicí postinternetového umění v Izraeli díky výstavám tvůrců, jako je Jon Rafman či Oliver Laric, a představila také nový cyklus uměleckých děl, která jsou dostupná pouze na chytrých telefonech. Díky práci pro Artis uspořádala rozsáhlou putovní výstavu „Staring Back at the Sun“, jež dokonale mapuje vývoj videoartu v Izraeli od sedmdesátých let do roku 2012. Na začátku projektu proběhlo dvoudenní symposium v newyorském New Museum v roce 2015, výstava se dále představila na více než desítce míst, mimo jiné v Sao Paulu, Los Angeles či Torontu. V roce 2019 bude ve spolupráci s Tang Museum na Skidmore College publikován katalog.