Café Chalupecký: Boshko Boskovic

Café Chalupecký: Boshko Boskovic

V současné umělecké ekonomii sílí tlak na umělce, aby vytvářeli kulturní kapitál prostřednictvím uměleckých rezidencí, jež jsou určeny nejen k tvorbě v ústraní, ale rovněž k extrémní propagaci. Jak tato cirkulace uměleckých děl a těl souvisí s kurátorskými aktivitami? V neustále rostoucím světě umění dochází rovněž k expanzi v hybriditě typů a očekávání od rezidencí coby institucí. Boshko Boskovic promluví o Residency Unlimited, rezidenčním programu pro umělce a kurátory v New Yorku. Residency Unlimited od roku 2016 hostí vítěze Ceny Jindřicha Chalupeckého. Boskovic popíše dosavadní zkušenosti laureátů a osvětlí, jak jejich dvouměsíční rezidence v New Yorku probíhaly.

Boshko Boskovic je programovým ředitelem Residency Unlimited a zajímá se o interpretaci kurátorských trajektorií a analýzu role a funkce různých kultur, jejich hierarchii a implikace ve světě umění. Ve své kurátorské praxi se zajímá o přehodnocování běžného pojetí uměleckého světa coby koherentního, jednoznačného systému s centrem v New Yorku. Kurátorsky se podílel na těchto výstavách: Interpreting the Frame, Finnish Museum of Photography, Helsinky; Monument-Movement, Center for Photography & Moving Image, New York; Not So Distant Memory, Delaware Center for Contemporary Art, Wilmington; National Center for Contemporary Art, Petrohrad, Rusko; Paint Me Sculpturly, Rita Urso Gallery, Milano, Itálie; Daniel Rothbart – But I’m an American, Cultural Center Belgrade, Srbsko; Power of the Brand, Contemporary Art Museum in Banja Luka, Bosna a Hercegovina; Video Integration, Belef, Bělehrad, Srbsko; Performing Body, Marina Abramovic, Speed Art Museum, Louisville.

Boskovic pracoval pro nadaci Felix Gonzalez-Torres Foundation, kde vedl evropskou retrospektivu Specific Objects Without Specific Form, která cestovala do Wiels Contemporary Art Center v Bruselu, The Beyeler Foundation v Bazileji a Museum of Modern Art ve Frankfurtu.