Café Chalupecký: Aneta Rostkowska & Jakub Woynarowski

Café Chalupecký: Aneta Rostkowska & Jakub Woynarowski

Podivná a strašlivá sága Ceny Jindřicha Chalupeckého

Během komentované prohlídky představila Aneta Rostkowska a Jakub Woynarowski hypotetickou výstavu realizovanou Národní galerií v Praze, která odkazovala k zapomenuté historii Ceny Jindřicha Chalupeckého. Skrze narativy, storytelling a (anti)dokumentaci si hravým způsobem přivlastnili vybrané prvky galerijního prostoru a vystavená díla. Smyšlená juxtapozice výtvarných děl zpochybnila symbolickou nedostupnost místa.
Performance byla založená na myšlence tzv. „gonzo kurátorství“ – tvůrčí praxe pojaté jako proces přivlastnění předmětů skrze jejich opředení částečně fiktivním příběhem. Gonzo kurátorství je nezávislá, rebelská a performativní kurátorská metoda, vynalézavý způsob, jak narušit zavedený chod uměleckých institucí a obvyklých výstavních formátů. Gonzo kurátorství, které se inspirovalo vysoce subjektivním, avšak politicky relevantním a hravým gonzo žurnalismem, se snaží o nové pojetí kurátorské praxe v době ekonomické a politické krize.

 

Aneta Rostkowska je kurátorka, autorka a amatérská botanička, která se zabývá filozofií, ekonomií a dějinami umění. Jako kurátorka se věnuje experimentálním metodám na pomezí literatury a výtvarného umění, které mají podobu performativních přednášek a komentovaných prohlídek představujících virtuální umělecké instituce, fiktivní umělce a neexistující výstavy („gonzo kurátorství“). Jako autorka píše nekonvenční texty na pomezí beletrie a umělecké kritiky inspirované konceptem antidokumentace. Jako botanička pracuje na umělecké knize o vztazích mezi lidmi a domácími rostlinami. V roce 2015 společně s Virginií Januškevičiūtė kurátorovala výstavu „A Million Lines“ inspirovanou povídkou Chiny Miévilla, která byla součástí XII. Baltského trienále a kterou doprovázel polský překlad knihy „Proteus and the Radical Imaginary“ Kristupase Saboliuse. V současnosti působí na Akademii světového umění v Kolíně nad Rýnem.

Jakub Woynarowski vystudoval Akademii výtvarných umění v Krakově, kde v současnosti vyučuje v Ateliéru narativní kresby a vede seminář o vizuální kultuře. Je současně umělcem, designérem a nezávislým kurátorem. Jako autor grafických románů a uměleckých knih, např. „Dead Season“ a „Corpus Delicti“, zkoumá možnosti využití různých forem vizuální narace coby nástrojů teoretické reflexe. Zajímá se o „archeologii avantgardy“ a poukazuje na podobnosti mezi starými a moderními uměleckými díly. Zabývá se tématy souvisejícími s postsekularismem, posthumanismem, institucionální kritikou a gonzo kurátorstvím. V roce 2014 spolupracoval s Institutem architektury jako autor uměleckého konceptu Polského pavilonu na 14. Bienále architektury v Benátkách. Žije a pracuje v polském Krakově.