Café Chalupecký: Albert Heta

Café Chalupecký: Albert Heta

Albert Heta o Kosovu a projektu Summer School as School: zkušenosti z interdisciplinárního vzdělávacího programu v Prištině

Albert Heta je umělec, kurátor, vědec a společenský kritik. Heta v současné době provádí doktorský výzkum na Bournemouth University ve Velké Británii. Hetova díla na poli současného umění jsou často jednoduchými zásahy v rámci existujícího společenského stavu, reakcí na danou situaci nebo přehodnocováním existujících objektů. Jeho významnější díla mezi která patří práce Je čas jít navštěvovat: Vízum není potřeba, veřejná intervence na billboardech British Airways v Prištině (2003); Velvyslanectví Republiky Kosovo v Cetinje, SCG (2004) na Bienále v Cetinje, kurátorované Bene Block a Natašou Ilić; a jeho Kosovský pavilon na Benátkském bienále 2005 (2005); distribuovány ve spolupráci s platoformou e-flux, jsou nejen samotnými instalacemi nebo akty apropriace, ale také způsoby vztahování se k podmínkám, za nichž byla daná díla přijata kurátory, médii, politiky a veřejností.

Od roku 2006 je jeho práce zaměřena také na projektovou spolupráci v instituci Stacion - Centrum pro současné umění Priština. Stacion čerpá z lokálně zakořeněných přístupů a také z regionálních, evropských i mezinárodních procesů.

V reakci na současné sociálně-politické a ekonomické klima centrum Stacion v roce 2015 iniciovalo projekt Letní škola jako škola (Summer School as School), jedinečný, kolaborativní, mezinárodní pedagogický program se sídlem v Prištině. Program byl původně inspirován příkladem Kosova, kde byl systém vysokoškolského vzdělávání strukturován v polovině 70. let a od té doby zůstává neměnný. Program představil nové přístupy progresivního vzdělávání.

Summer School as School je dnes přední platformou pro spolupráci v oblasti uměleckého diskurzu a vzorem pro nové pedagogické praxe v jihovýchodní Evropě. Díky angažované mezinárodní platformě Summer School as School rozvíjí tento model vzdělávání a uměleckou spolupráci a posouvá svůj region ve vztahu ke globálním souvislostem.