Boudry&Lorenz, Béna, Tučková: Filmy z produkce Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Boudry&Lorenz, Béna, Tučková: Filmy z produkce Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Pásmo tří krátkých filmů, které v posledních dvou letech produkovala či koprodukovala Společnost Jindřicha Chalupeckého spojuje téma těla, genderové identity a rolí, které v tomto smyslu zastáváme.

 Film (No)Time umělecké dvojice Pouline Boudry a Renate Lorenz, které byly zahraničními hostkami Ceny Jindřucha Chalupeckého pro rok 2020 vznikl v koprodukci Mediacity v Soulu, Frac Bretagne a CA2M v Madridu. Tímto snímkem se umělkyně ptají, zda může pohyb odkazovat současně k utopickým touhám a politické beznaději. Film byl poprvé uveden v roce 2020 v Plato Ostrava.

Film Letters From Prague Julie Béna je humornou a současně břitkou reflexí toho, jak se i dnes patriarchální společnost staví k umělkyním (přičemž zároveň nabourává binární vnímání genderu). Béna se převtěluje do role uměleckého kritika, zamýšlejícího se nad genderově nekorektní výstavou, aby v následující scéně plné emocí performovala sama sebe – ženu, umělkyni, matku. 
Film vznikl v rámci dlouhodobého projektu Světy Jindřicha Chalupeckého a byl představen na stejnojmenné výstavě v Galerii hlavního města Prahy. Byl natočen v prostorách Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně a rekvizity k němu zapůjčilo Národní divadlo v Brně.

 Film Polyphonic Womb Marie Tučkové se věnuje problematice polyfonie a kolektivního přežití z feministických a queer perspektiv s přihlédnutím k propojení lidského a mimo-lidského světa. Video vzniklo ve spolupráci s Raffiou Li, Igou Świeściak, Dorotou Tučkovou, Marianou Hradilkovou a Rebekou Maxovou.

 Program večera doplní performance studentek a studentů Ateliéru performance z Fakulty výtvarných umění VUT Brno, který pedagogicky vede Julie Béna a Jakub Jansa.