Tvary, které s jarem mizí

Tvary, které s jarem mizí

Anna Ročňová představuje první část svého projektu pro Cenu Jindřicha Chalupeckého 2021. Site-specific výstava Tvary, které s jarem mizí vyjadřuje napětí i nejasné hranice mezi městem a divokou přírodou. Autorka svými sochami osídlila neupravovaný kus zeleně za silniční protihlukovou stěnou, který do té doby obývaly jen náletové dřeviny. Úsek o délce několika desítek metrů se stává zahradou tajuplných objektů, u kterých na první pohled není jasné, zda jsou plodem přírody nebo člověka. Vplétají se do křovisek, visí vysoko ve větvích nebo se organicky shlukují v nepřehledných zákoutích. Vstupují do přímého dialogu s přírodou, a zároveň reagují na její podobu v tomto ročním období – neutěšenou, znavenou, ale pomalu se probouzející. Projekt je první, zimní kapitolou celoroční série intervencí do volné přírody, který se soustředí na její cyklické proměny a s tím související nálady a emoce.

Anna Ročňová se dlouhodobě zajímá o vztah umění a přírody a v poslední době přistupuje k radikálnějším formám, často opouští galerii a své objekty umisťuje přímo do společnosti rostlin. Otevírá možnost procesuality a sochy dává přírodním silám napospas. V tomto smyslu se dá říci, že se jedná o výstavu s otevřeným koncem.

Jak se dostat na místo:
Vstup do náletové “zahrady” naleznete na rohu ulic Starolázeňská a Mezichuchelská, zastávka autobusu Starolázeňská, bus 244 a 172 (3 zastávky ze Smíchovského nádraží).

Pro lepší orientaci přikládáme mapku s vyznačenými autobusovými zastávkami a také mapku s doporučenou trasou procházky.