Anna Ročňová: Květ.

Anna Ročňová: Květ.

Další kapitola celoročního projektu sochařky Anny Ročňové v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021, během kterého zkoumá vlastnosti uměleckého díla v závislosti na proměnách přírody a jejích cyklů. Autorka své sochy opět instalovala do neupraveného kusu zeleně za silniční protihlukovou stěnou v pražské Chuchli. Navázala tak na předchozí výstavu Tvary, které s jarem mizí, jež byla reakcí na vizualitu této nezkrocené krajiny uprostřed městského koloritu, a to v přechodu mezi jarem a létem. Instalace Květ. je tentokrát zasazena do procesů odehrávajících se na konci léta, s tušeným příslibem chladnějších dnů. Barvy jsou ještě jasné, ale květy povadlé, špendlíky střídají šípky, kopřivy přerůstají ploty a vyschlé traviny pod nohama křupou. Ve vzduchu cítíme další konec. Objekty Anny Ročňové reflektují tuto proměnu a upozorňují na jednotlivé momenty obdivuhodné transformace, kterých si často ani nevšimneme.

Anna Ročňová se dlouhodobě zajímá o vztah umění a přírody a v poslední době přistupuje k radikálnějším formám, často opouští galerii a své objekty umisťuje přímo do společnosti rostlin. Otevírá možnost procesuality a sochy dává přírodním silám napospas. V tomto smyslu se dá říci, že se jedná o výstavu s otevřeným koncem.

Jak se dostat na místo:
Vstup do náletové “zahrady” naleznete na rohu ulic Starolázeňská a Mezichuchelská, zastávka autobusu Starolázeňská, bus 244 a 172 (3 zastávky ze Smíchovského nádraží).

Pro lepší orientaci přikládáme mapku s vyznačenými autobusovými zastávkami a také mapku s doporučenou trasou procházky.